-35%

BÌNH HÀn 6.5 LÍT | N45

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 89.5cm

Thể tích: 6.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 595,000 vnđ

Xem
595,000 
-38%

BÌNH HÀN 6.5 LÍT | N97

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 51cm

Thể tích: 6.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 585,000 vnđ

Xem
585,000 
-36%

BÌNH HÀN 16 LÍT | N125

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 16 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,399,000 vnđ

Xem
1,399,000 
-38%

BÌNH HÀN 16.5 LÍT | N2416

Đ/k miệng: 12.5cm

Cao: 110.5cm

Thể tích: 16.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,275,000 vnđ

Xem
1,275,000 
-31%

BÌNH VIỆT 0.9 LÍT | P900

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 15cm

Thể tích: 900 ML

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 105,000 vnđ

Xem
105,000 
-29%

BÌNH HÀN 0.8 LÍT | N52

Đ/k miệng: 7.4cm

Cao: 16cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 
-29%

BÌNH HÀN 0.8 LÍT | N92

Đ/k miệng: 5.2cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 200,000 vnđ

Xem
200,000 
-29%

BÌNH VIỆT 1 LÍT | P1

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 32cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 110,000 vnđ

Xem
110,000 
-29%

BÌNH VIỆT 1.18 LÍT | P118

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 37cm

Thể tích: 1.18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 115,000 vnđ

Xem
115,000 
-30%

BÌNH HÀN 1 LÍT | N69

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 31cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 215,000 vnđ

Xem
215,000 
-28%

BÌNH HÀN 1 LÍT | N78

Đ/k miệng: 5.2cm

Cao: 33cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 215,000 vnđ

Xem
215,000 
-30%

BÌNH VIỆT 1.48 LÍT | P148

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 31cm

Thể tích: 1.48 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 125,000 vnđ

Xem
125,000 
-29%

BÌNH HÀN 1.2 LÍT | N38

Đ/k miệng: 6.6cm

Cao: 29cm

Thể tích: 1.2 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 
-38%

BÌNH VIỆT 5 LÍT CÓ VÒI | P5V

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 45cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 310,000 vnđ

Xem
310,000 
-29%

BÌNH HÀN 5.5 LÍT CÓ VÒI | N109V

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 5.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 745,000 vnđ

Xem
745,000 
-30%

BÌNH HÀN 1.5 LÍT | N49

Đ/k miệng: 8.1cm

Cao: 20cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 225,000 vnđ

Xem
225,000 
-26%

BÌNH HÀN 1.5 LÍT | N60

Đ/k miệng: 6.7cm

Cao: 36cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 
-26%

BÌNH HÀN 1.5 LÍT | N61

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 230,000 vnđ

Xem
230,000 
-31%

BÌNH VIỆT 1.5 LÍT | P15

Đ/k miệng: 14cm

Cao: 34cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 125,000 vnđ

Xem
125,000 
-29%

BÌNH HÀN 1.5 LÍT | N122

Đ/k miệng: 6cm

Cao: 43cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 319,000 vnđ

Xem
319,000 
-30%

BÌNH HÀN 1.7 LÍT | N65

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 45cm

Thể tích: 1.7 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 
-33%

BÌNH HÀN 3.3 Lít | N155

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 3.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 525,000 vnđ

Xem
525,000 
-31%

BÌNH HÀN 3.4 LÍT | N2334

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 51cm

Thể tích: 3.4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 350,000 vnđ

Xem
350,000 
-32%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N1835

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 35cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 339,000 vnđ

Xem
339,000