-35%

BÌNH HÀN 14 LÍT | N914

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 14 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 839,000 vnđ

Xem
839,000 
-35%

BÌNH HÀN 15 LÍT | N1415

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 59.5cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 859,000 vnđ

Xem
859,000 
-37%

BÌNH VIỆT 12 LÍT | P12

Đ/k miệng: 24.5cm

Cao: 45.5cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 660,000 vnđ

Xem
660,000 
-34%

BÌNH VIỆT 13.8 LÍT | P138

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 46cm

Thể tích: 13.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 590,000 vnđ

Xem
590,000 
-31%

BÌNH VIỆT 16.7 LÍT – P167

Đ/k miệng: 33cm

Cao:

Thể tích: 16.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 740,000 vnđ

Xem
740,000 
-36%

BÌNH VIỆT 17.8 LÍT CÓ VÒI | P178V

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 42cm

Thể tích: 17.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 740,000 vnđ

Xem
740,000 
-32%

BÌNH VIỆT 16.8 LÍT | P168

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 57cm

Thể tích: 16.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 700,000 vnđ

Xem
700,000 
-32%

BÌNH VIỆT 17.8 LÍT | P178

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 42cm

Thể tích: 17.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 740,000 vnđ

Xem
740,000 
-36%

BÌNH VIỆT 18 LÍT | P18

Đ/k miệng: 30.5cm

Cao: 45cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,240,000 vnđ

Xem
1,240,000 
-36%

BÌNH VIỆT 18 LÍT CÓ VÒI | P18V

Đ/k miệng: 30.5cm

Cao: 45cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,280,000 vnđ

Xem
1,280,000 
-33%

BÌNH HÀN 25 LÍT | N3

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 67cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,250,000 vnđ

Xem
2,250,000 
-33%

BÌNH HÀN 30 LÍT | N2

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,430,000 vnđ

Xem
2,430,000 
-36%

BÌNH VIỆT 21.8 LÍT | P218

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 50cm

Thể tích: 21.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 900,000 vnđ

Xem
900,000 
-35%

BÌNH HÀN 30 LÍT | N2330

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 130.5cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,200,000 vnđ

Xem
2,200,000 
-36%

BÌNH VIỆT 21.8 LÍT CÓ VÒI | P218V

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 50cm

Thể tích: 21.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 940,000 vnđ

Xem
940,000 
-34%

BÌNH VIỆT 23 LÍT | P23

Đ/k miệng: 32cm

Cao: 47cm

Thể tích: 23 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,480,000 vnđ

Xem
1,480,000 
-34%

BÌNH VIỆT 23 LÍT CÓ VÒI | P23V

Đ/k miệng: 32cm

Cao: 47cm

Thể tích: 23 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,520,000 vnđ

Xem
1,520,000 
-37%

BÌNH HÀN 38 LÍT | N1838

Đ/k miệng: 23.2cm

Cao: 81.5cm

Thể tích: 38 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,950,000 vnđ

Xem
2,950,000 
-33%

BÌNH HÀN 30 LÍT CÓ VOI | N2V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,679,000 vnđ

Xem
2,679,000 
-37%

BÌNH HÀN 41 LÍT CÓ VÒI | N2641V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 90 cm

Thể tích: 41 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,700,000 vnđ

Xem
3,700,000 
-34%

BÌNH HÀN 15 LÍT – T15

Đ/k miệng: 17.5cm

Cao: 36cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,025,000 vnđ

Xem
1,025,000 
-37%

BÌNH HÀN 41 LÍT | N2641

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 90 cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,500,000 vnđ

Xem
3,500,000 
-36%

BÌNH VIỆT 25.8 LÍT | P258

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 58cm

Thể tích: 25.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,035,000 vnđ

Xem
1,035,000 
-37%

BÌNH HÀN 43 LÍT | N2743

Đ/k miệng: 34.5cm

Cao: 54cm

Thể tích: 43 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 4,900,000 vnđ

Xem
4,900,000