-37%

BÌNH HÀN 11 LÍT | N44

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 76.5cm

Thể tích: 11 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 719,000 vnđ

Xem
719,000 
-35%

BÌNH HÀN 11 LÍT | N137

Đ/k miệng: 18.2cm

Cao: 41cm

Thể tích: 11 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 985,000 vnđ

Xem
985,000 
-29%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N121

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 46cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 359,000 vnđ

Xem
359,000 
-36%

BÌNH HÀN 11.8 LÍT | N68

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 92.5cm

Thể tích: 11.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 880,000 vnđ

Xem
880,000 
-34%

BÌNH BẦU 18 LÍT CÓ VÒI | N5V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 57cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,100,000 vnđ

Xem
2,100,000 
-31%

BÌNH HÀN 6 LÍT | N1406

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 76cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 540,000 vnđ

Xem
540,000 
-33%

BÌNH HÀN 22 LÍT CÓ VÒI | N4V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 61cm

Thể tích: 22 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,300,000 vnđ

Xem
2,300,000 
-32%

BÌNH HÀN 12 LÍT | N42

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 85cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 759,000 vnđ

Xem
759,000 
-36%

BÌNH HÀN 12.8 LÍT | N912

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 63.5cm

Thể tích: 12.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 679,000 vnđ

Xem
679,000 
-35%

BÌNH VIỆT 10.8 LÍT CÓ VÒI | P108V

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 39cm

Thể tích: 10.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 540,000 vnđ

Xem
540,000 
-37%

BÌNH VIỆT 12 LÍT CÓ VÒI | P12V

Đ/k miệng: 24.5cm

Cao: 45.5cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 700,000 vnđ

Xem
700,000 
-31%

BÌNH HÀN 13 LÍT | N6

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 54cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 990,000 vnđ

Xem
990,000 
-33%

BÌNH HÀN 25 LÍT CÓ VÒI | N3V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 67cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,500,000 vnđ

Xem
2,500,000 
-32%

BÌNH HÀN 6 LÍT | T6

Đ/k miệng: 14cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 455,000 vnđ

Xem
455,000 
-32%

BÌNH HÀN 13 LÍT | N15

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 57cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 839,000 vnđ

Xem
839,000 
-32%

BÌNH HÀN 13 LÍT | N16

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 56cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 839,000 vnđ

Xem
839,000 
-36%

BÌNH HÀN 13 LÍT | N138

Đ/k miệng: 18.2cm

Cao: 47cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,080,000 vnđ

Xem
1,080,000 
-34%

BÌNH HÀN 25 LÍT | N2225

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 110.5cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,675,000 vnđ

Xem
1,675,000 
-36%

BÌNH VIỆT 10 LÍT | P10

Đ/k miệng: 23.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 610,000 vnđ

Xem
610,000 
-35%

BÌNH VIỆT 10.8 LÍT | P108

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 39cm

Thể tích: 10.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 500,000 vnđ

Xem
500,000 
-34%

BÌNH VIỆT 13.8 LÍT CÓ VÒI | P138

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 46cm

Thể tích: 13.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 630,000 vnđ

Xem
630,000 
-32%

BÌNH VIỆT 16.8 LÍT CÓ VÒI | P168

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 57cm

Thể tích: 16.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 740,000 vnđ

Xem
740,000 
-36%

BÌNH HÀN 25.3 LÍT | N1725

Đ/k miệng: 23.2cm

Cao: 58cm

Thể tích: 25.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,489,000 vnđ

Xem
2,489,000 
-38%

BÌNH HÀN 27.5 LÍT | N2827

Đ/k miệng: 28.5cm

Cao: 47cm

Thể tích: 27.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,859,000 vnđ

Xem
3,859,000