-31%

BÌNH HÀN 5 LÍT | N71

Đ/k miệng: 9.5cm

Cao: 46cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 350,000 vnđ

Xem
350,000 
-35%

BÌNH HÀN 5.5 LÍT | N56

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 41cm

Thể tích: 5.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 460,000 vnđ

Xem
460,000 
-33%

BÌNH TÁO 7.7 LÍT | T77

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 7.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 420,000 vnđ

Xem
420,000 
-38%

BÌNH VIỆT 7.8 LÍT CÓ VÒI | P78V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 46cm

Thể tích: 7.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 420,000 vnđ

Xem
420,000 
-34%

BÌNH HÀN 8.5 LÍT | N43

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 61cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 600,000 vnđ

Xem
600,000 
-37%

BÌNH HÀN 8.5 LÍT | N80

Đ/k miệng: 13cm

Cao: 40cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 650,000 vnđ

Xem
650,000 
-37%

BÌNH HÀN 8.5 LÍT | N124

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 38.5cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 699,000 vnđ

Xem
699,000 
-33%

BÌNH BẦU 8 LÍT CÓ VÒI | P8V

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 36cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 610,000 vnđ

Xem
610,000 
-38%

BÌNH VIỆT 7.8 LÍT | P78

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 46cm

Thể tích: 7.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 390,000 vnđ

Xem
390,000 
-33%

BÌNH VIỆT 9.8 LÍT CÓ VÒI | P98V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 57cm

Thể tích: 9.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 500,000 vnđ

Xem
500,000 
-31%

BÌNH HÀN 8 LÍT | N157

Đ/k miệng: 18.2cm

Cao: 34cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 900,000 vnđ

Xem
900,000 
-34%

BÌNH HÀN 9 LÍT | N8

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 45cm

Thể tích: 9 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 839,000 vnđ

Xem
839,000 
-32%

BÌNH HÀN 9 LÍT | N1009

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 51.5cm

Thể tích: 9 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 645,000 vnđ

Xem
645,000 
-36%

BÌNH HÀN 10.5 LÍT CÓ VÒI | N7V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 10.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,079,000 vnđ

Xem
1,079,000 
-33%

BÌNH HÀN 8 LÍT | P8

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 36cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 580,000 vnđ

Xem
580,000 
-33%

BÌNH VIỆT 9.8 LÍT | P98

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 57cm

Thể tích: 9.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 460,000 vnđ

Xem
460,000 
-34%

BÌNH HÀN 9.5 LÍT | N81

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 101cm

Thể tích: 9.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 799,000 vnđ

Xem
799,000 
-33%

BÌNH HÀN 5.5 LÍT | N89

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 52cm

Thể tích: 5.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 429,000 vnđ

Xem
429,000 
-34%

BÌNH HÀN 10 LÍT | N10

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 60cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 799,000 vnđ

Xem
799,000 
-35%

BÌNH VIỆT 10 LÍT CÓ VÒI | P10V

Đ/k miệng: 23.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 640,000 vnđ

Xem
640,000 
-33%

BÌNH HÀN 6 LÍT | N1306

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 48.5cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 779,000 vnđ

Xem
779,000 
-31%

BÌNH HÀN 13 LÍT CÓ VÒI | N6V

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 54cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,139,000 vnđ

Xem
1,139,000 
-35%

BÌNH HÀN 10 LÍT – T10

Đ/k miệng: 17.5cm

Cao: 35cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 805,000 vnđ

Xem
805,000 
-36%

BÌNH HÀN 10.5 LÍT | N7

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 10.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 925,000 vnđ

Xem
925,000