Order 082 8888 368 | Tư vấn Zalo 082 8888 368
Để chúng tôi tư vấn Bình Việt Nam từ 0 đến 5 lít.

BÌNH VIỆT 0.45 | P450

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 23cm

Thể tích: 0.45 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 76,000 vnđ

Xem
76,000 

BÌNH VIỆT 0.5 LÍT | P500

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 7.5 cm

Thể tích: 0.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 89,000 vnđ

Xem
89,000 

BÌNH VIỆT 0.75 LÍT | P750

Đ/k miệng: 9.5cm

Cao: 26cm

Thể tích: 0.75 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 95,000 vnđ

Xem
95,000 

BÌNH VIỆT 0.8 LÍT | P800

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 27cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 105,000 vnđ

Xem
105,000 

BÌNH VIỆT 0.9 LÍT | P900

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 15cm

Thể tích: 900 ML

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 116,000 vnđ

Xem
116,000 

BÌNH VIỆT 1 LÍT | P1

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 32cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 122,000 vnđ

Xem
122,000 

BÌNH VIỆT 1.18 LÍT | P118

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 37cm

Thể tích: 1.18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 128,000 vnđ

Xem
128,000 

BÌNH VIỆT 1.48 LÍT | P148

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 31cm

Thể tích: 1.48 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 139,000 vnđ

Xem
139,000 

BÌNH VIỆT 1.5 LÍT | P15

Đ/k miệng: 14cm

Cao: 34cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 139,000 vnđ

Xem
139,000 

BÌNH VIỆT 1.5 LÍT | P151

Đ/k miệng: 6cm

Cao: 24cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 67,000 vnđ

Xem
67,000 

BÌNH VIỆT 1.8 LÍT | P18A

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 41cm

Thể tích: 1.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 

BÌNH VIỆT 2 LÍT | P2

Đ/k miệng: 14.5cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 155,000 vnđ

Xem
155,000 

BÌNH VIỆT 2.25 LÍT | P225

Đ/k miệng: 7.5cm

Cao: 41cm

Thể tích: 2.25lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 261,000 vnđ

Xem
261,000 

BÌNH VIỆT 2.28 LÍT | P228

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 49cm

Thể tích: 2.28 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 211,000 vnđ

Xem
211,000 

BÌNH VIỆT 2.6 LÍT | P26

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 38cm

Thể tích: 2.6 lít

Xuất xứ:

Giá: 200,000 vnđ

Xem
200,000 

BÌNH VIỆT 2.7 LÍT | P27

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 22.5cm

Thể tích: 2.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 178,000 vnđ

Xem
178,000 

BÌNH VIỆT 2.8 LÍT | P28

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 31cm

Thể tích: 2.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 233,000 vnđ

Xem
233,000 

BÌNH VIỆT 3 LÍT | P3

Đ/k miệng: 17cm

Cao: 40cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 189,000 vnđ

Xem
189,000 

BÌNH VIỆT 3.5 LÍT | P351

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 183,000 vnđ

Xem
183,000 

BÌNH VIỆT 3.7 LÍT | P37

Đ/k miệng: 21cm

Cao: 27cm

Thể tích: 3.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 183,000 vnđ

Xem
183,000 

BÌNH VIỆT 3.8 LÍT | P38

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 41cm

Thể tích: 3.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 248,000 vnđ

Xem
248,000 

BÌNH VIỆT 3.95 LÍT | P395

Đ/k miệng: 9.5cm

Cao: 42cm

Thể tích: 3.95 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 295,000 vnđ

Xem
295,000 

BÌNH VIỆT 4 LÍT | P4

Đ/k miệng: 17.5cm

Cao: 44cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 244,000 vnđ

Xem
244,000 

BÌNH VIỆT 4.8 LÍT | P48

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 50cm

Thể tích: 4.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000