Order 082 8888 368 | Tư vấn Zalo 082 8888 368
Để chúng tôi tư vấn Bình Việt Nam từ 0 đến 5 lít.

-33%

BÌNH VIỆT 0.45 | P450

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 23cm

Thể tích: 0.45 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 68,000 vnđ

Xem
68,000 
-33%

BÌNH VIỆT 0.5 LÍT | P500

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 7.5 cm

Thể tích: 0.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 80,000 vnđ

Xem
80,000 
-34%

BÌNH VIỆT 0.75 LÍT | P750

Đ/k miệng: 9.5cm

Cao: 26cm

Thể tích: 0.75 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 85,000 vnđ

Xem
85,000 
-33%

BÌNH VIỆT 0.8 LÍT | P800

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 27cm

Thể tích: 0.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 100,000 vnđ

Xem
100,000 
-31%

BÌNH VIỆT 0.9 LÍT | P900

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 15cm

Thể tích: 900 ML

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 105,000 vnđ

Xem
105,000 
-29%

BÌNH VIỆT 1 LÍT | P1

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 32cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 110,000 vnđ

Xem
110,000 
-29%

BÌNH VIỆT 1.18 LÍT | P118

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 37cm

Thể tích: 1.18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 115,000 vnđ

Xem
115,000 
-30%

BÌNH VIỆT 1.48 LÍT | P148

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 31cm

Thể tích: 1.48 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 125,000 vnđ

Xem
125,000 
-31%

BÌNH VIỆT 1.5 LÍT | P15

Đ/k miệng: 14cm

Cao: 34cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 125,000 vnđ

Xem
125,000 
-33%

BÌNH VIỆT 1.5 LÍT | P151

Đ/k miệng: 6cm

Cao: 24cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 60,000 vnđ

Xem
60,000 
-30%

BÌNH VIỆT 1.8 LÍT | P18A

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 41cm

Thể tích: 1.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 135,000 vnđ

Xem
135,000 
-33%

BÌNH VIỆT 2 LÍT | P2

Đ/k miệng: 14.5cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 2 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 
-31%

BÌNH VIỆT 2.28 LÍT | P228

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 49cm

Thể tích: 2.28 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 
-31%

BÌNH VIỆT 2.6 LÍT | P26

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 38cm

Thể tích: 2.6 lít

Xuất xứ:

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 
-31%

BÌNH VIỆT 2.7 LÍT | P27

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 22.5cm

Thể tích: 2.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 160,000 vnđ

Xem
160,000 
-30%

BÌNH VIỆT 2.8 LÍT | P28

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 31cm

Thể tích: 2.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 210,000 vnđ

Xem
210,000 
-27%

BÌNH VIỆT 3 LÍT | P3

Đ/k miệng: 17cm

Cao: 40cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 170,000 vnđ

Xem
170,000 
-31%

BÌNH VIỆT 3.5 LÍT | P351

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 100,000 vnđ

Xem
100,000 
-31%

BÌNH VIỆT 3.7 LÍT | P37

Đ/k miệng: 21cm

Cao: 27cm

Thể tích: 3.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 165,000 vnđ

Xem
165,000 
-30%

BÌNH VIỆT 3.8 LÍT | P38

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 41cm

Thể tích: 3.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 205,000 vnđ

Xem
205,000 
-31%

BÌNH VIỆT 4 LÍT | P4

Đ/k miệng: 17.5cm

Cao: 44cm

Thể tích: 4 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 
-38%

BÌNH VIỆT 4.8 LÍT | P48

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 50cm

Thể tích: 4.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 245,000 vnđ

Xem
245,000 
-38%

BÌNH VIỆT 5 LÍT | P5

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 45cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 280,000 vnđ

Xem
280,000 
-46%

BÌNH VIỆT 5 LÍT | P501

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 34cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000