-34%

BÌNH HÀN 8.5 LÍT | N80

Đ/k miệng: 13cm

Cao: 40cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 675,000 vnđ

Xem
675,000 
-33%

BÌNH HÀN 9 LÍT | N8

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 45cm

Thể tích: 9 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 859,000 vnđ

Xem
859,000 
-32%

BÌNH HÀN 5.5 LÍT | N89

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 52cm

Thể tích: 5.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 439,000 vnđ

Xem
439,000 
-27%

BÌNH HÀN 13 LÍT CÓ VÒI | N6V

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 54cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,200,000 vnđ

Xem
1,200,000 
-24%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N121

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 46cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 380,000 vnđ

Xem
380,000 
-26%

BÌNH HÀN 6 LÍT | N1406

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 76cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 579,000 vnđ

Xem
579,000 
-28%

BÌNH HÀN 12 LÍT | N42

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 85cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 805,000 vnđ

Xem
805,000 
-32%

BÌNH HÀN 25 LÍT CÓ VÒI | N3V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 67cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,550,000 vnđ

Xem
2,550,000 
-31%

BÌNH HÀN 13 LÍT | N15

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 57cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 859,000 vnđ

Xem
859,000 
-31%

BÌNH HÀN 13 LÍT | N16

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 56cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 852,000 vnđ

Xem
852,000 
-41%

BÌNH HÀN 13 LÍT | N138

Đ/k miệng: 18.2cm

Cao: 47cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,175,000 vnđ

Xem
1,175,000 
-33%

BÌNH HÀN 25 LÍT | N3

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 67cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,250,000 vnđ

Xem
2,250,000 
-30%

BÌNH HÀN 30 LÍT CÓ VOI | N2V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,800,000 vnđ

Xem
2,800,000 
-43%

BÌNH HÀN 43 LÍT | N2743

Đ/k miệng: 34.5cm

Cao: 54cm

Thể tích: 43 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 5,050,000 vnđ

Xem
5,050,000 

BÌNH HÀN 44.5 LÍT | N1945

Đ/k miệng: 23.2cm

Cao: 99cm

Thể tích: 44.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,800,000 vnđ

Xem
3,800,000 
-43%

TRỤ MIỆNG 35CM | 43 LÍT – N2743

Đ/k miệng: 35 cm

Cao: 54cm

Thể tích: 4.3LÍT

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 5,050,000 vnđ

Xem
5,050,000