-31%

BÌNH HÀN 6 LÍT | N1406

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 76cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 540,000 vnđ

Xem
540,000 
-32%

BÌNH HÀN 12 LÍT | N42

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 85cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 759,000 vnđ

Xem
759,000 
-33%

BÌNH HÀN 25 LÍT CÓ VÒI | N3V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 67cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,500,000 vnđ

Xem
2,500,000 
-32%

BÌNH HÀN 13 LÍT | N15

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 57cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 839,000 vnđ

Xem
839,000 
-32%

BÌNH HÀN 13 LÍT | N16

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 56cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 839,000 vnđ

Xem
839,000 
-36%

BÌNH HÀN 13 LÍT | N138

Đ/k miệng: 18.2cm

Cao: 47cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,080,000 vnđ

Xem
1,080,000 
-33%

BÌNH HÀN 25 LÍT | N3

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 67cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,250,000 vnđ

Xem
2,250,000 
-33%

BÌNH HÀN 30 LÍT CÓ VOI | N2V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,679,000 vnđ

Xem
2,679,000 
-37%

BÌNH HÀN 43 LÍT | N2743

Đ/k miệng: 34.5cm

Cao: 54cm

Thể tích: 43 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 4,900,000 vnđ

Xem
4,900,000 
-37%

BÌNH HÀN 44.5 LÍT | N1945

Đ/k miệng: 23.2cm

Cao: 99cm

Thể tích: 44.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,600,000 vnđ

Xem
3,600,000