Phía dưới đây là một số sản phẩm Shop bán số lượng nhiều và khách hàng ưa chuộng nhất.

-24%

BÌNH HÀN 0.5 LÍT | N53

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 14cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 169,000 vnđ

Xem
169,000 
-28%

TRỤ MIỆNG 5.9 CM | 1 LÍT – N69

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 31cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 
-28%

BÌNH HÀN 1 LÍT | N69

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 31cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 
-25%

BÌNH HÀN 3 LÍT | N48

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 56cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 361,000 vnđ

Xem
361,000 
-30%

TRÒN MẬT ONG 1.5 LÍT | N49

Đ/k miệng: 8.1cm

Cao: 20cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 225,000 vnđ

Xem
225,000 
-30%

BÌNH HÀN 1.5 LÍT | N49

Đ/k miệng: 8.1cm

Cao: 20cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 225,000 vnđ

Xem
225,000 
-25%

BÌNH HÀN 1.5 LÍT | N122

Đ/k miệng: 6cm

Cao: 43cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 339,000 vnđ

Xem
339,000 
-29%

GIỌT NƯỚC DIAMOND 3.5 LÍT | N148

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 44.5cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 560,000 vnđ

Xem
560,000 
-23%

BÌNH HÀN 2.2 LÍT | N149

Đ/k miệng: 8cm

Cao: 44.5cm

Thể tích: 2.1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 525,000 vnđ

Xem
525,000 
-24%

BÌNH HÀN 2.3 LÍT | N110

Đ/k miệng: 5cm

Cao: 27cm

Thể tích: 2.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 310,000 vnđ

Xem
310,000 
-23%

Bình HÀN 2.3 LÍT | N156

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 2.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 480,000 vnđ

Xem
480,000 
-27%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N27

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 299,000 vnđ

Xem
299,000 
-24%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N39

Đ/k miệng: 8.2cm

Cao: 41.5cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 419,000 vnđ

Xem
419,000 
-29%

BÌNH HÀN 3.3 Lít | N155

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 3.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 560,000 vnđ

Xem
560,000 
-26%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N90

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 44cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 379,000 vnđ

Xem
379,000 
-28%

ĐĨA BAY THẤP 3.5 LÍT | N116

Đ/k miệng: 8cm

Cao: 61.5cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 470,000 vnđ

Xem
470,000 
-28%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N116

Đ/k miệng: 8cm

Cao: 61.5cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 470,000 vnđ

Xem
470,000 
-36%

BÌNH HÀN 18 LÍT | N5

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 57cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,860,000 vnđ

Xem
1,860,000 
-29%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N148

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 44.5cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 560,000 vnđ

Xem
560,000 
-37%

BÌNH HÀN 20 LÍT | N2020

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 82cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,325,000 vnđ

Xem
1,325,000 
-26%

BẦU TRÊN GOLD 7 LÍT | N13

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 47cm

Thể tích: 7 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 615,000 vnđ

Xem
615,000 
-26%

BÌNH HÀN 7 LÍT | N13

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 47cm

Thể tích: 7 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 615,000 vnđ

Xem
615,000 
-30%

BÌNH HÀN 7.5 LÍT | N82

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 80cm

Thể tích: 7.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 715,000 vnđ

Xem
715,000 
-34%

BÌNH HÀN 8.5 LÍT CÓ VÒI | N80V

Đ/k miệng: 13cm

Cao: 40cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 850,000 vnđ

Xem
850,000