Phía dưới đây là một số sản phẩm Shop bán số lượng nhiều và khách hàng ưa chuộng nhất.

-24%

BÌNH HÀN 0.5 LÍT | N53

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 14cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 169,000 vnđ

Xem
169,000 
-30%

BÌNH HÀN 1 LÍT | N69

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 31cm

Thể tích: 1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 215,000 vnđ

Xem
215,000 
-27%

BÌNH HÀN 3 LÍT | N48

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 56cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 350,000 vnđ

Xem
350,000 
-30%

BÌNH HÀN 1.5 LÍT | N49

Đ/k miệng: 8.1cm

Cao: 20cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 225,000 vnđ

Xem
225,000 
-29%

BÌNH HÀN 1.5 LÍT | N122

Đ/k miệng: 6cm

Cao: 43cm

Thể tích: 1.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 319,000 vnđ

Xem
319,000 
-27%

BÌNH HÀN 2.2 LÍT | N149

Đ/k miệng: 8cm

Cao: 44.5cm

Thể tích: 2.1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 499,000 vnđ

Xem
499,000 
-27%

BÌNH HÀN 2.3 LÍT | N110

Đ/k miệng: 5cm

Cao: 27cm

Thể tích: 2.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 299,000 vnđ

Xem
299,000 
-28%

Bình HÀN 2.3 LÍT | N156

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 2.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 450,000 vnđ

Xem
450,000 
-27%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N27

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 299,000 vnđ

Xem
299,000 
-28%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N39

Đ/k miệng: 8.2cm

Cao: 41.5cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 400,000 vnđ

Xem
400,000 
-33%

BÌNH HÀN 3.3 Lít | N155

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 3.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 525,000 vnđ

Xem
525,000 
-30%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N90

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 44cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 359,000 vnđ

Xem
359,000 
-32%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N116

Đ/k miệng: 8cm

Cao: 61.5cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 450,000 vnđ

Xem
450,000 
-34%

BÌNH HÀN 18 LÍT | N5

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 57cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,850,000 vnđ

Xem
1,850,000 
-32%

BÌNH HÀN 3.5 LÍT | N148

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 44.5cm

Thể tích: 3.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 535,000 vnđ

Xem
535,000 
-39%

BÌNH HÀN 20 LÍT | N2020

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 82cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,275,000 vnđ

Xem
1,275,000 
-26%

BÌNH HÀN 7 LÍT | N13

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 47cm

Thể tích: 7 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 615,000 vnđ

Xem
615,000 
-33%

BÌNH HÀN 7.5 LÍT | N82

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 80cm

Thể tích: 7.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 680,000 vnđ

Xem
680,000 
-37%

BÌNH HÀN 8.5 LÍT CÓ VÒI | N80V

Đ/k miệng: 13cm

Cao: 40cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 819,000 vnđ

Xem
819,000 
-37%

BÌNH HÀN 8.5 LÍT | N80

Đ/k miệng: 13cm

Cao: 40cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 650,000 vnđ

Xem
650,000 
-34%

BÌNH HÀN 9 LÍT | N8

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 45cm

Thể tích: 9 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 839,000 vnđ

Xem
839,000 
-33%

BÌNH HÀN 5.5 LÍT | N89

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 52cm

Thể tích: 5.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 429,000 vnđ

Xem
429,000 
-31%

BÌNH HÀN 13 LÍT CÓ VÒI | N6V

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 54cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,139,000 vnđ

Xem
1,139,000 
-29%

BÌNH HÀN 2.5 LÍT | N121

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 46cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 359,000 vnđ

Xem
359,000