CHUM LP25 LÍT | C25

Đ/k miệng: 18.5cm

Cao: 50cm Rộng: 35cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 550,000 vnđ

Xem
550,000 

CHUM LP25 LÍT VÒI | C25V

Đ/k miệng: 18.5cm

Cao: 50cm Rộng: 35cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 570,000 vnđ

Xem
570,000 

TRỤ RỒNG 21 LÍT | TR21

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 65cm Rộng: 24cm

Thể tích: 21 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 580,000 vnđ

Xem
580,000 

TRỤ RỒNG 21 LÍT VÒI | TR21V

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 65cm Rộng: 24cm

Thể tích: 21 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 600,000 vnđ

Xem
600,000 

CHUM LP30 LÍT | C30

Đ/k miệng: 18.5cm

Cao: 37cm Rộng: 53.5cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 800,000 vnđ

Xem
800,000 

CHUM LP30 LÍT VÒI | C30V

Đ/k miệng: 18.5cm

Cao: 54cm Rộng: 37cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 820,000 vnđ

Xem
820,000