LẠC ĐÀ BẦU ĐÁY 12L

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 285,000 vnđ

Xem
285,000 

ỐNG RỒNG 14.5 LÍT | OR145

Đ/k miệng: 21cm

Cao: 57cm Rộng: 21cm

Thể tích: 14.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 400,000 vnđ

Xem
400,000 

BÌNH NGÂM 15 LÍT | KC15L

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 44cm Rộng: 26cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 

T15 HOA VĂN 15 LÍT

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 290,000 vnđ

Xem
290,000 

CHUM LONG PHỤNG 15 LÍT | CLP15

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 29cm Rộng: 42cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 400,000 vnđ

Xem
400,000 

CHUM SOC 15 LÍT | SOC15

Đ/k miệng:

Cao: 41.5cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 

CHUM LONG PHỤNG 19 LÍT |CLP19

Đ/k miệng: 14cm

Cao: 32cm Rộng: 46cm

Thể tích: 19 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 450,000 vnđ

Xem
450,000 

BÌNH NGÂM 20 LÍT | KC20L

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 47cm Rộng: 26cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 370,000 vnđ

Xem
370,000 

LẠC ĐÀ BẦU ĐÁY 20L

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích:

Xuất xứ:

Giá: 350,000 vnđ

Xem
350,000 

CHÙM NHO 20 LÍT

Đ/k miệng: 20 CM

Cao: 40cm Rộng: 30cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 400,000 vnđ

Xem
400,000 

CHUM SỌC 20 LÍT | SỌC 20

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 47cm Rộng: 26cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 470,000 vnđ

Xem
470,000 

ỐNG RỒNG 21 LÍT | OR21

Đ/k miệng: 24cm

Cao: 65cm Rộng: 21cm

Thể tích: 21 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 580,000 vnđ

Xem
580,000 

CHUM LONG PHỤNG 25 LÍT | CLP25

Đ/k miệng: 18.5cm

Cao: 34.5cm Rộng: 50cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 550,000 vnđ

Xem
550,000 

BÌNH NGÂM 25 LÍT | KC25L

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 51cm Rộng: 31cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 420,000 vnđ

Xem
420,000 

CHUM NHO 28L | NHO28

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 43cm Rộng: 32cm

Thể tích: 28 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 500,000 vnđ

Xem
500,000 

CHUM LONG PHỤNG 30 LÍT | CLP30

Đ/k miệng: 18.5cm

Cao: 37cm Rộng: 53.5cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 800,000 vnđ

Xem
800,000 

BÌNH NGÂM 38 LÍT | KC38L

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 58cm Rộng: 36cm

Thể tích: 38 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 800,000 vnđ

Xem
800,000 

CHUM SỌC 36 LÍT | SOC36

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 54cm Rộng: 36cm

Thể tích: 36 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 800,000 vnđ

Xem
800,000