ĐANG UNG DATE

BÌNH BẦU TRÊN 5 LÍT | LĐ5L

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 36cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 150,000 vnđ

Xem
150,000 

TRỤ RỒNG 5.2 LÍT | TR5.2

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 31cm Rộng: 18cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 160,000 vnđ

Xem
160,000 

TRỤ RỒNG 5.2 LÍT VÒI | TR5.2V

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 39cm Rộng: 18cm

Thể tích: 5.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 

TRỤ RỒNG 6.4 LÍT | TR6.4

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 39cm Rộng: 18cm

Thể tích: 6.4 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
190,000 

TRỤ RỒNG 6.4 LÍT VÒI | TR6.4V

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 39cm Rộng: 18cm

Thể tích: 6.4 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 210,000 vnđ

Xem
210,000 

TRỤ RỒNG 7.2 LÍT | TR7.2

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 40cm Rộng: 19cm

Thể tích: 7.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 230,000 vnđ

Xem
230,000 

TRỤ RỒNG 7.2 LÍT VÒI | TR7.2V

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 40cm Rộng: 19cm

Thể tích: 7.2 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 

BÌNH BẦU TRÊN 7.7 LÍT | LD77

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 41cm

Thể tích: 7.7 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 

HŨ BI 8 LÍT | B8

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 200,000 vnđ

Xem
200,000 

HŨ BI 8 LÍT VÒI | B8V

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

CHUM LP8 LÍT | C8

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 240,000 vnđ

Xem
240,000 

CHUM LP8 LÍT CÓ VÒI | C8V

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 38cm Rộng: 24cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 260,000 vnđ

Xem
260,000 

TRỤ RỒNG 9.5 LÍT | TR9.5

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 51cm Rộng: 19cm

Thể tích: 9.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 255,000 vnđ

Xem
255,000 

TRỤ RỒNG 9.5 LÍT VÒI | TR9.5V

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 51cm Rộng: 19cm

Thể tích: 9.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 275,000 vnđ

Xem
275,000 

BÌNH BẦU TRÊN 10 LÍT | LD10

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 44cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 220,000 vnđ

Xem
220,000 

CHUM LP 10 LÍT | C10

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 27cm Rộng: 40cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 

CHUM LP 10 LÍT CÓ VÒI | C10V

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 27cm Rộng: 40cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ:

Giá: 290,000 vnđ

Xem
290,000 

TRỤ RỒNG 10.5 LÍT | TR10.5

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 54cm Rộng: 19cm

Thể tích: 10.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 280,000 vnđ

Xem
280,000 

TRỤ RỒNG 10.5 LÍT VÒI | TR10.5V

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 54cm Rộng: 19cm

Thể tích: 10.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 300,000 vnđ

Xem
300,000 

TRỤ RỒNG 15 LÍT VÒI | TR15V

Đ/k miệng: 21cm

Cao: 57cm Rộng: 21cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 420,000 vnđ

Xem
420,000 

CHUM LP 15 LÍT | C15

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 42cm Rộng: 29cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 400,000 vnđ

Xem
400,000 

CHUM LP 15 LÍT VÒI | C15V

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 42cm Rộng: 29cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 420,000 vnđ

Xem
420,000 

CHUM LP 19 LÍT | C19

Đ/k miệng: 14cm

Cao: 46cm Rộng: 32cm

Thể tích: 19 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 450,000 vnđ

Xem
450,000 

CHUM LP 19 LÍT VÒI | C19V

Đ/k miệng: 14cm

Cao: 46cm Rộng: 32cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 470,000 vnđ

Xem
470,000