BÌNH BẦU 8 LÍT | P8

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 36cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 545,000 vnđ

Xem
545,000 
-31%

BÌNH BẦU 8 LÍT CÓ VÒI | P8V

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 36cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 595,000 vnđ

Xem
863,000  595,000 
-12%

BÌNH TÁO 8 LÍT – T8

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 615,000 vnđ

Xem
699,000  615,000 
-26%

BÌNH TRỤ 8.5 LÍT | N43

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 61cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 625,000 vnđ

Xem
843,750  625,000 
-24%

BÌNH BẦU 8.5 LÍT | N80

Đ/k miệng: 13cm

Cao: 40cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 760,000 vnđ

Xem
1,000,000  760,000 
-26%

BÌNH BẦU 8.5 LÍT CÓ VÒI | N80V

Đ/k miệng: 13cm

Cao: 40cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 895,000 vnđ

Xem
1,208,250  895,000 
-26%

BÌNH OVAN 8.5 LÍT | N124

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 38.5cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 700,000 vnđ

Xem
945,000  700,000 
-26%

BÌNH TRỤ 8.5 LÍT | N157

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 765,000 vnđ

Xem
1,030,000  765,000 
-29%

BÌNH BẦU 9 LÍT | N8

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 45cm

Thể tích: 9 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 895,000 vnđ

Xem
1,252,000  895,000 
-26%

BÌNH BẦU 9 LÍT CÓ VÒI | N8V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 45cm

Thể tích: 9 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,000,000 vnđ

Xem
1,350,000  1,000,000 
-26%

BÌNH ELIP 9 LÍT | N10 NHỎ

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 51.5cm

Thể tích: 9 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 660,000 vnđ

Xem
891,000  660,000 
-26%

BÌNH TRỤ CAO 9.5 LÍT | N81

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 101cm

Thể tích: 9.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 810,000 vnđ

Xem
1,093,500  810,000 
-29%

BÌNH TRỤ CAO 9.8 LÍT | P98

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 57cm

Thể tích: 9.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 479,000 vnđ

Xem
670,000  479,000 
-27%

BÌNH TRỤ CAO 9.8 LÍT CÓ VAN | P98V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 57cm

Thể tích: 9.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 528,000 vnđ

Xem
726,000  528,000 
-29%

BÌNH BẦU 10 LÍT | P10

Đ/k miệng: 23.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 650,000 vnđ

Xem
910,000  650,000 
-29%

BÌNH BẦU 10 LÍT CÓ VAN | P10V

Đ/k miệng: 23.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 680,000 vnđ

Xem
960,000  680,000 
-26%

BÌNH ELIP 10 LÍT | N10 LỚN

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 60cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 810,000 vnđ

Xem
1,093,500  810,000 
-17%

BÌNH TÁO 10L – T10

Đ/k miệng: 17.5cm

Cao: 35cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 720,000 vnđ

Xem
872,000  720,000 
-18%

BÌNH BẦU 10.5 LÍT | N7

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 10.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 800,000 vnđ

Xem
979,000  800,000 
-26%

BÌNH BẦU 10.5 LÍT CÓ VAN | N7V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 10.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,080,000 vnđ

Xem
1,458,000  1,080,000 
-31%

BÌNH TRỤ 10.8 LÍT | P108

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 39cm

Thể tích: 10.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 530,000 vnđ

Xem
770,000  530,000 
-31%

BÌNH TRỤ 10.8 LÍT CÓ VAN | P108V

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 39cm

Thể tích: 10.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 595,000 vnđ

Xem
863,000  595,000 
-26%

BÌNH TRỤ CAO 11 LÍT | N44

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 76.5cm

Thể tích: 11 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 720,000 vnđ

Xem
972,000  720,000 
-26%

BÌNH TRỤ 11 LÍT | N137

Đ/k miệng: 18.2cm

Cao: 41cm

Thể tích: 11 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,035,000 vnđ

Xem
1,397,200  1,035,000