-17%

BÌNH BẦU 8 LÍT | P8

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 36cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 450,000 vnđ

Xem
545,000  450,000 
-18%

BÌNH BẦU 8 LÍT CÓ VÒI | P8V

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 36cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 470,000 vnđ

Xem
573,000  470,000 
-18%

BÌNH TRỤ 8.5 LÍT | N43

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 61cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 525,000 vnđ

Xem
637,000  525,000 
-12%

BÌNH TÁO 8 LÍT

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 615,000 vnđ

Xem
699,000  615,000 
-32%

BÌNH BẦU 8.5 LÍT | N80

Đ/k miệng: 13cm

Cao: 40cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 525,000 vnđ

Xem
776,000  525,000 
-19%

BÌNH BẦU 8.5 LÍT CÓ VÒI | N80V

Đ/k miệng: 13cm

Cao: 40cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 730,000 vnđ

Xem
903,000  730,000 
-13%

BÌNH OVAN 8.5 LÍT | N124

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 38.5cm

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 615,000 vnđ

Xem
710,000  615,000 
-15%

BÌNH TRỤ 8.5 LÍT | N157

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 8.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 765,000 vnđ

Xem
900,000  765,000 
-19%

BÌNH BẦU 9 LÍT | N9

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 45cm

Thể tích: 9 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 730,000 vnđ

Xem
899,000  730,000 
-13%

BÌNH BẦU 9 LÍT CÓ VÒI | N8V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 45cm

Thể tích: 9 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 880,000 vnđ

Xem
1,010,000  880,000 
-26%

BÌNH ELIP 9 LÍT | N10 NHỎ

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 51.5cm

Thể tích: 9 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 495,000 vnđ

Xem
670,000  495,000 
-16%

BÌNH TRỤ CAO 9.5 LÍT | N81

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 101cm

Thể tích: 9.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 685,000 vnđ

Xem
820,000  685,000 
-21%

BÌNH TRỤ CAO 9.8 LÍT | P98

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 57cm

Thể tích: 9.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 365,000 vnđ

Xem
462,000  365,000 
-30%

BÌNH TRỤ CAO 9.8 LÍT CÓ VAN | P98V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 57cm

Thể tích: 9.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 365,000 vnđ

Xem
518,000  365,000 
-17%

BÌNH BẦU 10 LÍT | P10

Đ/k miệng: 23.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 520,000 vnđ

Xem
626,000  520,000 
-18%

BÌNH BẦU 10 LÍT CÓ VAN | P10V

Đ/k miệng: 23.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 540,000 vnđ

Xem
658,000  540,000 
-19%

BÌNH ELIP 10 LÍT | N10 LỚN

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 60cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 665,000 vnđ

Xem
820,000  665,000 
-17%

BÌNH TÁO 10L

Đ/k miệng: 17.5cm

Cao: 35cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 720,000 vnđ

Xem
872,000  720,000 
-18%

BÌNH BẦU 10.5 LÍT | N7

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 10.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 800,000 vnđ

Xem
979,000  800,000 

BÌNH BẦU 10.5 LÍT CÓ VAN | N7V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 10.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,090,000 vnđ

Xem
1,090,000 
-24%

BÌNH TRỤ 10.8 LÍT | P108

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 39cm

Thể tích: 10.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 390,000 vnđ

Xem
514,000  390,000 
-25%

BÌNH TRỤ 10.8 LÍT CÓ VAN | P108V

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 39cm

Thể tích: 10.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 430,000 vnđ

Xem
572,000  430,000 
-14%

BÌNH TRỤ CAO 11 LÍT | N44

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 76.5cm

Thể tích: 11 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 625,000 vnđ

Xem
730,000  625,000 
-17%

BÌNH TRỤ 11 LÍT | N137

Đ/k miệng: 18.2cm

Cao: 41cm

Thể tích: 11 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 900,000 vnđ

Xem
1,080,000  900,000