-24%

Bình OVAN CAO 4.3 LÍT | N154

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 3.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 605,000 vnđ

Xem
800,000  605,000 
-26%

BÌNH ELIP 4.5 LÍT | N17

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 42cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 379,000 vnđ

Xem
511,650  379,000 
-26%

BÌNH TRỤ 4.5 LÍT | N46

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 61cm

Thể tích: 4.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 430,000 vnđ

Xem
580,500  430,000 
-26%

BÌNH EO 4.5 LÍT | N58

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 51cm

Thể tích: 4.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 395,000 vnđ

Xem
533,250  395,000 
-26%

BÌNH TRỤ BẦU 4.5 LÍT | N114

Đ/k miệng: 7.5cm

Cao: 56cm

Thể tích: 4.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 528,000 vnđ

Xem
712,800  528,000 
-26%

BÌNH TRỤ 4.8 LÍT | P48

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 50cm

Thể tích: 4.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 260,000 vnđ

Xem
350,000  260,000 
-26%

BÌNH TRỤ 4.8 LÍT CÓ VAN | P4V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 50cm

Thể tích: 4.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 296,000 vnđ

Xem
400,000  296,000 
-30%

BÌNH 5 LÍT | P501

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 34cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 140,000 vnđ

Xem
200,000  140,000 
-32%

BÌNH EO 5 LÍT | P5

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 45cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 280,000 vnđ

Xem
410,000  280,000 
-21%

BÌNH EO 5 LÍT CÓ VAN | P5V

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 45cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 300,000 vnđ

Xem
380,000  300,000 
-26%

BÌNH EO 5 LÍT | N24

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 61cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 416,000 vnđ

Xem
561,600  416,000 
-26%

BÌNH TRÒN CAO 5 LÍT | N40

Đ/k miệng: 8.2cm

Cao: 41.5cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 460,000 vnđ

Xem
621,000  460,000 
-26%

BÌNH GẤU 5 LÍT | N71

Đ/k miệng: 9.5cm

Cao: 46cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 392,000 vnđ

Xem
529,200  392,000 
-26%

BÌNH TRỤ 5.5 LÍT | N56

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 41cm

Thể tích: 5.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 460,000 vnđ

Xem
621,000  460,000 
-26%

BÌNH EO 5.5 LÍT | N89

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 52cm

Thể tích: 5.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 420,000 vnđ

Xem
567,000  420,000 
-26%

BÌNH BẦU 5.5 LÍT CÓ VAN | N109V

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 5.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 675,000 vnđ

Xem
910,000  675,000 
-25%

BÌNH TRỤ 5.8 LÍT | P58

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 35cm

Thể tích: 5.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 330,000 vnđ

Xem
440,000  330,000 
-27%

BÌNH TRUK 5.8 LÍT CÓ VAN | P58V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 35cm

Thể tích: 5.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 360,000 vnđ

Xem
490,000  360,000 
-24%

BÌNH EO 6 LÍT | P6

Đ/k miệng: 20.5cm

Cao: 39.5cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 310,000 vnđ

Xem
410,000  310,000 
-25%

BÌNH EO 6 LÍT CÓ VAN | P6V

Đ/k miệng: 25.5cm

Cao: 39.5cm

Thể tích:

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 330,000 vnđ

Xem
440,000  330,000 
-26%

BÌNH EO 6 LÍT | N13 NHỎ

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 48.5cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 790,000 vnđ

Xem
1,066,500  790,000 
-26%

BÌNH TRỤ 6 LÍT | N14 NHỎ

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 76cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 577,000 vnđ

Xem
778,950  577,000 
-26%

BÌNH TÁO 6 LÍT – T6

Đ/k miệng: 14cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 450,000 vnđ

Xem
610,000  450,000 
-26%

BÌNH EO 6.2 LÍT | P62

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 50cm

Thể tích: 6.2 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 310,000 vnđ

Xem
420,000  310,000