-24%

Bình OVAN CAO 4.3 LÍT | N154

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 3.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 605,000 vnđ

Xem
800,000  605,000 
-25%

BÌNH ELIP 4.5 LÍT | N17

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 42cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 290,000 vnđ

Xem
389,000  290,000 
-22%

BÌNH TRỤ 4.5 LÍT | N46

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 61cm

Thể tích: 4.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 345,000 vnđ

Xem
440,000  345,000 
-21%

BÌNH EO 4.5 LÍT | N58

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 51cm

Thể tích: 4.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 320,000 vnđ

Xem
406,000  320,000 
-27%

BÌNH TRỤ BẦU 4.5 LÍT | N114

Đ/k miệng: 7.5cm

Cao: 56cm

Thể tích: 4.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 395,000 vnđ

Xem
538,000  395,000 
-23%

BÌNH TRUK 5.8 LÍT CÓ VAN | PH58V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 35cm

Thể tích: 5.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 275,000 vnđ

Xem
356,000  275,000 
-25%

BÌNH TRỤ 4.8 LÍT | PH48

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 50cm

Thể tích: 4.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 187,000 vnđ

Xem
249,000  187,000 
-46%

BÌNH TRỤ 4.8 LÍT CÓ VAN | PH4V

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 50cm

Thể tích: 4.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 157,000 vnđ

Xem
290,000  157,000 
-32%

BÌNH 5 LÍT | PH501

Đ/k miệng: 9cm

Cao: 34cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 97,000 vnđ

Xem
142,000  97,000 
-28%

BÌNH EO 5 LÍT | PH5

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 45cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 180,000 vnđ

Xem
249,000  180,000 
-28%

BÌNH EO 5 LÍT CÓ VAN | PH5V

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 45cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 203,000 vnđ

Xem
280,000  203,000 
-28%

BÌNH EO 5 LÍT | N24

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 61cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 305,000 vnđ

Xem
426,000  305,000 
-16%

BÌNH TRÒN CAO 5 LÍT | N40

Đ/k miệng: 8.2cm

Cao: 41.5cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 395,000 vnđ

Xem
470,000  395,000 
-27%

BÌNH GẤU 5 LÍT | N71

Đ/k miệng: 9.5cm

Cao: 46cm

Thể tích: 5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 295,000 vnđ

Xem
402,000  295,000 
-14%

BÌNH TRỤ 5.5 LÍT | N56

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 41cm

Thể tích: 5.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 405,000 vnđ

Xem
470,000  405,000 
-15%

BÌNH EO 5.5 LÍT | N89

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 52cm

Thể tích: 5.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 365,000 vnđ

Xem
430,000  365,000 
-12%

BÌNH BẦU 5.5 LÍT CÓ VAN | N109V

Đ/k miệng: 11cm

Cao: 37.5cm

Thể tích: 5.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 675,000 vnđ

Xem
768,000  675,000 
-23%

BÌNH TRỤ 5.8 LÍT | PH58

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 35cm

Thể tích: 5.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 240,000 vnđ

Xem
313,000  240,000 
-20%

BÌNH EO 6 LÍT | PH6

Đ/k miệng: 20.5cm

Cao: 39.5cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 235,000 vnđ

Xem
292,000  235,000 
-21%

BÌNH EO 6 LÍT CÓ VAN | PH6V

Đ/k miệng: 25.5cm

Cao: 39.5cm

Thể tích:

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 255,000 vnđ

Xem
322,000  255,000 
-20%

BÌNH EO 6 LÍT | N13 NHỎ

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 48.5cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 640,000 vnđ

Xem
800,000  640,000 
-29%

BÌNH TRỤ 6 LÍT | N14 NHỎ

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 76cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 415,000 vnđ

Xem
586,000  415,000 
-13%

BÌNH TÁO 6 LÍT

Đ/k miệng: 14cm

Cao: 31.5cm

Thể tích: 6 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 405,000 vnđ

Xem
466,000  405,000 
-17%

BÌNH EO 6.2 LÍT | PH62

Đ/k miệng: 19cm

Cao: 50cm

Thể tích: 6.2 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 245,000 vnđ

Xem
294,000  245,000