-26%

BÌNH TRỤ 20 LÍT | N20

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 82cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,300,000 vnđ

Xem
1,755,000  1,300,000 
-26%

BÌNH TÁO 20 LÍT

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 40cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,268,000 vnđ

Xem
1,711,800  1,268,000 
-26%

BÌNH TRỤ 21 LÍT | N83

Đ/k miệng: 24.5cm

Cao: 49.5cm

Thể tích: 21 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,950,000 vnđ

Xem
2,632,500  1,950,000 
-26%

BÌNH TRỤ CAO 21 LÍT | N140

Đ/k miệng: 18.2cm

Cao: 81cm

Thể tích: 21 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,550,000 vnđ

Xem
2,092,500  1,550,000 
-31%

BÌNH TRỤ 21.8 LÍT | P218

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 50cm

Thể tích: 21.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 880,000 vnđ

Xem
1,276,000  880,000 
-31%

BÌNH TRỤ 21.8 LÍT CÓ VAN | P218V

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 50cm

Thể tích: 21.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 940,000 vnđ

Xem
1,365,000  940,000 
-26%

BÌNH BẦU 22 LÍT | N4

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 61cm

Thể tích: 22 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,138,000 vnđ

Xem
2,886,300  2,138,000 
-26%

BÌNH BẦU 22 LÍT CÓ VAN | N4V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 61cm

Thể tích: 22 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,310,000 vnđ

Xem
3,118,500  2,310,000 
-26%

BÌNH BẦU 23 LÍT | P23

Đ/k miệng: 32cm

Cao: 47cm

Thể tích: 23 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,600,000 vnđ

Xem
2,160,000  1,600,000 
-26%

BÌNH BẦU 23 LÍT CÓ VAN | P23V

Đ/k miệng: 32cm

Cao: 47cm

Thể tích: 23 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,660,000 vnđ

Xem
2,240,000  1,660,000 
-26%

BÌNH BẦU 25 LÍT | N3

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 67cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,280,000 vnđ

Xem
3,078,000  2,280,000 
-26%

BÌNH BẦU 25 LÍT CÓ VAN | N3V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 67cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,530,000 vnđ

Xem
3,415,500  2,530,000 
-26%

BÌNH TRỤ CAO 25 LÍT | N22 LỚN

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 110.5cm

Thể tích: 25 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,680,000 vnđ

Xem
2,268,000  1,680,000 
-26%

BÌNH TRỤ 25.3 LÍT | N17 LỚN

Đ/k miệng: 23.2cm

Cao: 58cm

Thể tích: 25.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,650,000 vnđ

Xem
3,577,500  2,650,000 
-29%

BÌNH TRỤ 25.8 LÍT | P258

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 58cm

Thể tích: 25.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,038,000 vnđ

Xem
1,452,000  1,038,000 
-29%

BÌNH TRỤ 25.8 LÍT CÓ VAN | P258V

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 58cm

Thể tích: 25.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,075,000 vnđ

Xem
1,505,000  1,075,000 
-26%

BÌNH N28 LỚN | 27.5L

Đ/k miệng: 28.5cm

Cao: 47cm

Thể tích: 27.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 4,200,000 vnđ

Xem
5,670,000  4,200,000 
-26%

BÌNH BẦU 30 LÍT | N2

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,520,000 vnđ

Xem
3,402,000  2,520,000 
-26%

BÌNH BẦU 30 LÍT CÓ VAN | N2V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,768,000 vnđ

Xem
3,736,800  2,768,000 
-26%

BÌNH TRỤ CAO 30 LÍT | N23 LỚN

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 130.5cm

Thể tích: 30 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,230,000 vnđ

Xem
3,010,500  2,230,000 
-26%

BÌNH TRỤ CAO 38 LÍT | N18 LỚN

Đ/k miệng: 23.2cm

Cao: 81.5cm

Thể tích: 38 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,950,000 vnđ

Xem
3,982,500  2,950,000 
-26%

BÌNH BẦU 41 LÍT | N26 LỚN

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 90 cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,650,000 vnđ

Xem
4,927,500  3,650,000 
-26%

BÌNH BẦU 41 LÍT CÓ VÒI | N26V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 90 cm

Thể tích: 41 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,800,000 vnđ

Xem
5,130,000  3,800,000 
-26%

BÌNH TRỤ 44.5 LÍT | N19 LỚN

Đ/k miệng: 23.2cm

Cao: 99cm

Thể tích: 44.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 3,658,000 vnđ

Xem
4,938,300  3,658,000