-23%

BÌNH TRỤ 2.1 LÍT | NO73

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 57.5cm

Thể tích: 2.1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 215,000 vnđ

Xem
280,000  215,000 
-21%

BÌNH GIỌT NƯỚC 2.2 LÍT | NO149

Đ/k miệng: 8cm

Cao: 44.5cm

Thể tích: 2.1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 445,000 vnđ

Xem
560,000  445,000 
-22%

BÌNH TRỤ 2.28 LÍT | PH228

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 49cm

Thể tích: 2.28 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 135,000 vnđ

Xem
172,000  135,000 
-17%

Bình ELIP CAO 2.3 LÍT | NO156

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 2.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 415,000 vnđ

Xem
500,000  415,000 
-24%

BÌNH TRÒN 2.3 LÍT | NO110

Đ/k miệng: 5cm

Cao: 27cm

Thể tích: 2.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 240,000 vnđ

Xem
316,000  240,000 
-25%

BÌNH TRỤ 2.4 LÍT | N26 NHỎ

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 36.5cm

Thể tích: 2.4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 255,000 vnđ

Xem
340,000  255,000 
-24%

BÌNH EO 2.4 LÍT | N63

Đ/k miệng: 9.5cm

Cao: 37cm

Thể tích: 2.4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 190,000 vnđ

Xem
250,000  190,000 
-24%

BÌNH ELIP 2.5 LÍT | N20 NHỎ

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 35.5cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 225,000 vnđ

Xem
298,000  225,000 
-27%

BÌNH TRỤ 2.5 LÍT | N21 NHỎ

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 46cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 255,000 vnđ

Xem
350,000  255,000 
-27%

BÌNH EO 2.5 LÍT | N27 NHỎ

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 235,000 vnđ

Xem
320,000  235,000 
-14%

BÌNH OVAN CAO 2.5 LÍT | N39

Đ/k miệng: 8.2cm

Cao: 41.5cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 365,000 vnđ

Xem
426,000  365,000 
-18%

BÌNH TRỤ 2.5 LÍT | N88

Đ/k miệng: 10.1cm

Cao: 30cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 310,000 vnđ

Xem
376,000  310,000 
-31%

BÌNH 2.5 LÍT | N121

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 46cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 305,000 vnđ

Xem
442,000  305,000 
-31%

BÌNH ELIP 2.6 LÍT | PH26

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 38cm

Thể tích: 2.6 lít

Xuất xứ:

Giá: 130,000 vnđ

Xem
189,000  130,000 
-29%

BÌNH TRÒN 2.7 LÍT | PH27

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 22.5cm

Thể tích: 2.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 125,000 vnđ

Xem
177,000  125,000 
-25%

BÌNH TRỤ 2.8 LÍT | PH28

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 31cm

Thể tích: 2.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 141,000 vnđ

Xem
189,000  141,000 
-23%

BÌNH EO 3 LÍT | PH3

Đ/k miệng: 17cm

Cao: 40cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 125,000 vnđ

Xem
163,000  125,000 
-29%

BÌNH EO 3 LÍT CÓ VAN | PH3V

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 38cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 141,000 vnđ

Xem
199,000  141,000 
-13%

BÌNH O VAN CAO 3 LÍT | N41

Đ/k miệng: 8.2cm

Cao: 41cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 365,000 vnđ

Xem
420,000  365,000 
-21%

BÌNH TRỤ 3 LÍT | N48

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 56cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 285,000 vnđ

Xem
362,000  285,000 
-16%

BÌNH EO 3 LÍT | N57

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 43cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 295,000 vnđ

Xem
352,000  295,000 
-17%

BÌNH TRÒN 3 LÍT | N59

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 21.5cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 355,000 vnđ

Xem
426,000  355,000 
-12%

BÌNH TÁO 3 LÍT

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 23cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 340,000 vnđ

Xem
386,000  340,000 
-21%

BÌNH EO 3 LÍT | N75

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 59cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 305,000 vnđ

Xem
388,000  305,000