-26%

BÌNH TRỤ 2.1 LÍT | N73

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 57.5cm

Thể tích: 2.1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
364,500  270,000 
-26%

BÌNH GIỌT NƯỚC 2.2 LÍT | N149

Đ/k miệng: 8cm

Cao: 44.5cm

Thể tích: 2.1 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 550,000 vnđ

Xem
742,500  550,000 
-25%

BÌNH TRỤ 2.28 LÍT | P228

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 49cm

Thể tích: 2.28 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 180,000 vnđ

Xem
240,000  180,000 
-26%

Bình ELIP CAO 2.3 LÍT | N156

Đ/k miệng:

Cao:

Thể tích: 2.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 495,000 vnđ

Xem
668,250  495,000 
-26%

BÌNH TRÒN 2.3 LÍT | N110

Đ/k miệng: 5cm

Cao: 27cm

Thể tích: 2.3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 305,000 vnđ

Xem
411,750  305,000 
-26%

BÌNH TRỤ 2.4 LÍT | N26 NHỎ

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 36.5cm

Thể tích: 2.4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 330,000 vnđ

Xem
445,500  330,000 
-26%

BÌNH EO 2.4 LÍT | N63

Đ/k miệng: 9.5cm

Cao: 37cm

Thể tích: 2.4 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 240,000 vnđ

Xem
324,000  240,000 
-26%

BÌNH ELIP 2.5 LÍT | N20 NHỎ

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 35.5cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 288,000 vnđ

Xem
388,800  288,000 
-26%

BÌNH TRỤ 2.5 LÍT | N21 NHỎ

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 46cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 340,000 vnđ

Xem
459,000  340,000 
-26%

BÌNH EO 2.5 LÍT | N27 NHỎ

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 40cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 310,000 vnđ

Xem
418,500  310,000 
-26%

BÌNH OVAN CAO 2.5 LÍT | N39

Đ/k miệng: 8.2cm

Cao: 41.5cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 415,000 vnđ

Xem
560,250  415,000 
-26%

BÌNH TRỤ 2.5 LÍT | N88

Đ/k miệng: 10.1cm

Cao: 30cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 365,000 vnđ

Xem
492,750  365,000 
-26%

BÌNH 2.5 LÍT | N121

Đ/k miệng: 7cm

Cao: 46cm

Thể tích: 2.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 432,000 vnđ

Xem
583,200  432,000 
-24%

BÌNH ELIP 2.6 LÍT | P26

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 38cm

Thể tích: 2.6 lít

Xuất xứ:

Giá: 190,000 vnđ

Xem
250,000  190,000 
-29%

BÌNH TRÒN 2.7 LÍT | P27

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 22.5cm

Thể tích: 2.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 170,000 vnđ

Xem
240,000  170,000 
-25%

BÌNH TRỤ 2.8 LÍT | P28

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 31cm

Thể tích: 2.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 195,000 vnđ

Xem
260,000  195,000 
-26%

BÌNH EO 3 LÍT | P3

Đ/k miệng: 17cm

Cao: 40cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 170,000 vnđ

Xem
230,000  170,000 
-26%

BÌNH EO 3 LÍT CÓ VAN | P3V

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 38cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 200,000 vnđ

Xem
270,000  200,000 
-26%

BÌNH O VAN CAO 3 LÍT | N41

Đ/k miệng: 8.2cm

Cao: 41cm

Thể tích:

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 410,000 vnđ

Xem
553,500  410,000 
-26%

BÌNH TRỤ 3 LÍT | N48

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 56cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 352,000 vnđ

Xem
475,200  352,000 
-26%

BÌNH EO 3 LÍT | N57

Đ/k miệng: 8.6cm

Cao: 43cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 342,000 vnđ

Xem
461,700  342,000 
-26%

BÌNH TRÒN 3 LÍT | N59

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 21.5cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 415,000 vnđ

Xem
560,250  415,000 
-12%

BÌNH TÁO 3 LÍT – T3

Đ/k miệng: 10cm

Cao: 23cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 340,000 vnđ

Xem
386,000  340,000 
-26%

BÌNH EO 3 LÍT | N75

Đ/k miệng: 8.5cm

Cao: 59cm

Thể tích: 3 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 379,000 vnđ

Xem
511,650  379,000