-26%

BÌNH BẦU 12 LÍT | P12

Đ/k miệng: 24.5cm

Cao: 45.5cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 685,000 vnđ

Xem
920,000  685,000 
-26%

BÌNH BẦU 12 LÍT CÓ VAN | P12V

Đ/k miệng: 24.5cm

Cao: 45.5cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 720,000 vnđ

Xem
970,000  720,000 
-26%

BÌNH TRỤ 12 LÍT | N42

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 85cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 762,000 vnđ

Xem
1,028,700  762,000 
-26%

BÌNH ELIP 12.8 LÍT | N9 NHỎ

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 63.5cm

Thể tích: 12.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 688,000 vnđ

Xem
928,800  688,000 
-26%

BÌNH BẦU 13 LÍT | N6

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 54cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,010,000 vnđ

Xem
1,363,500  1,010,000 
-26%

BÌNH BẦU 13 LÍT CÓ VAN | N6V

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 54cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,150,000 vnđ

Xem
1,552,500  1,150,000 
-26%

BÌNH BẦU 13 LÍT | N15

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 57cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 850,000 vnđ

Xem
1,147,500  850,000 
-26%

BÌNH OVAN 13 LÍT | N16

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 56cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 850,000 vnđ

Xem
1,147,500  850,000 
-26%

BÌNH TRỤ 13 LÍT | N138

Đ/k miệng: 18.2cm

Cao: 47cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,220,000 vnđ

Xem
1,647,000  1,220,000 
-26%

BÌNH 13.8 LÍT TRỤ | P138

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 46cm

Thể tích: 13.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 630,000 vnđ

Xem
850,000  630,000 
-26%

BÌNH TRỤ 13.8 LÍT CÓ VAN | P138

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 46cm

Thể tích: 13.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 680,000 vnđ

Xem
920,000  680,000 
-26%

BÌNH ELIP 14 LÍT | N9 LỚN

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 14 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 840,000 vnđ

Xem
1,134,000  840,000 
-26%

BÌNH OVAN 15 LÍT | N14 LỚN

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 59.5cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 870,000 vnđ

Xem
1,174,500  870,000 
-9%

BÌNH TÁO 15 LÍT – T15

Đ/k miệng: 17.5cm

Cao: 36cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 920,000 vnđ

Xem
1,010,000  920,000 
-11%

BÌNH OVAN 16 LÍT | N125

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 16 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,255,000 vnđ

Xem
1,410,000  1,255,000 
-26%

BÌNH TRỤ 16 LÍT | N21 LỚN

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 70cm

Thể tích: 16 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,275,000 vnđ

Xem
1,721,250  1,275,000 
-26%

BÌNH TRỤ CAO 16.5 LÍT | N24 LỚN

Đ/k miệng: 12.5cm

Cao: 110.5cm

Thể tích: 16.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,300,000 vnđ

Xem
1,755,000  1,300,000 
-22%

BÌNH TÁO 16.7 LÍT – P167

Đ/k miệng: 33cm

Cao:

Thể tích: 16.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 595,000 vnđ

Xem
766,000  595,000 
-26%

BÌNH TRỤ 16.8 LÍT | P168

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 57cm

Thể tích: 16.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 745,000 vnđ

Xem
1,000,000  745,000 
-20%

BÌNH TRỤ 16.8 LÍT CÓ VAN | P168

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 57cm

Thể tích: 16.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 800,000 vnđ

Xem
1,000,000  800,000 
-26%

BÌNH TRỤ 17 LÍT | N139

Đ/k miệng: 18.2cm

Cao: 63cm

Thể tích: 17 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,310,000 vnđ

Xem
1,768,500  1,310,000 
-29%

BÌNH TRỤ 17.8 LÍT | P178

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 42cm

Thể tích: 17.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 760,000 vnđ

Xem
1,064,000  760,000 
-31%

BÌNH TRỤ 17.8 LÍT CÓ VAN | P178V

Đ/k miệng: 25cm

Cao: 42cm

Thể tích: 17.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 795,000 vnđ

Xem
1,152,000  795,000 
-27%

BÌNH BẦU 18 LÍT | P18

Đ/k miệng: 30.5cm

Cao: 45cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,300,000 vnđ

Xem
1,770,000  1,300,000