-14%

BÌNH BẦU 12 LÍT | P12

Đ/k miệng: 24.5cm

Cao: 45.5cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 555,000 vnđ

Xem
649,000  555,000 
-19%

BÌNH BẦU 18 LÍT CÓ VÒI | P18

Đ/k miệng: 30.5cm

Cao: 45cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,065,000 vnđ

Xem
1,316,000  1,065,000 
-17%

BÌNH BẦU 12 LÍT CÓ VAN | P12V

Đ/k miệng: 24.5cm

Cao: 45.5cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 575,000 vnđ

Xem
690,000  575,000 
-13%

BÌNH TRỤ 12 LÍT | N42

Đ/k miệng: 11.8cm

Cao: 85cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 670,000 vnđ

Xem
772,000  670,000 
-23%

BÌNH ELIP 12.8 LÍT | N9 NHỎ

Đ/k miệng: 11.9cm

Cao: 63.5cm

Thể tích: 12.8 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 540,000 vnđ

Xem
699,000  540,000 
-13%

BÌNH BẦU 13 LÍT | N6

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 54cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 890,000 vnđ

Xem
1,020,000  890,000 
-12%

BÌNH BẦU 13 LÍT CÓ VAN | N6V

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 54cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,020,000 vnđ

Xem
1,160,000  1,020,000 
-19%

BÌNH BẦU 18 LÍT | P18

Đ/k miệng: 30.5cm

Cao: 45cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 1,010,000 vnđ

Xem
1,249,000  1,010,000 
-19%

BÌNH BẦU 13 LÍT | N15

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 57cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 700,000 vnđ

Xem
860,000  700,000 
-19%

BÌNH OVAN 13 LÍT | N16

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 56cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 700,000 vnđ

Xem
860,000  700,000 
-20%

BÌNH TRỤ 13 LÍT | N138

Đ/k miệng: 18.2cm

Cao: 47cm

Thể tích: 13 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 980,000 vnđ

Xem
1,230,000  980,000 
-24%

BÌNH 13.8 LÍT TRỤ | P138

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 46cm

Thể tích: 13.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 460,000 vnđ

Xem
605,000  460,000 
-14%

BÌNH TÁO 19 LÍT | N79

Đ/k miệng: 24.7cm

Cao: 41cm

Thể tích: 19 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,115,000 vnđ

Xem
1,300,000  1,115,000 

BÌNH BẦU 18 LÍT CÓ VAN | N5V

Đ/k miệng: 19.5cm

Cao: 57cm

Thể tích: 18 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 2,280,000 vnđ

Xem
2,280,000 
-19%

BÌNH TRỤ 13.8 LÍT CÓ VAN | P138

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 46cm

Thể tích: 13.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 535,000 vnđ

Xem
658,000  535,000 
-18%

BÌNH ELIP 14 LÍT | N9 LỚN

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 70cm

Thể tích: 14 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 700,000 vnđ

Xem
850,000  700,000 
-19%

BÌNH OVAN 15 LÍT | N14 LỚN

Đ/k miệng: 13.5cm

Cao: 59.5cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 710,000 vnđ

Xem
880,000  710,000 
-9%

BÌNH TÁO 15 LÍT

Đ/k miệng: 17.5cm

Cao: 36cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 920,000 vnđ

Xem
1,010,000  920,000 
-11%

BÌNH OVAN 16 LÍT | N125

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 47cm

Thể tích: 16 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,255,000 vnđ

Xem
1,410,000  1,255,000 
-12%

BÌNH TRỤ 16 LÍT | N21 LỚN

Đ/k miệng: 16.3cm

Cao: 70cm

Thể tích: 16 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,025,000 vnđ

Xem
1,160,000  1,025,000 
-16%

BÌNH TRỤ CAO 16.5 LÍT | N24 LỚN

Đ/k miệng: 12.5cm

Cao: 110.5cm

Thể tích: 16.5 lít

Xuất xứ: Hàn quốc

Giá: 1,105,000 vnđ

Xem
1,310,000  1,105,000 
-22%

BÌNH TÁO 16.7 LÍT

Đ/k miệng: 33cm

Cao:

Thể tích: 16.7 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 595,000 vnđ

Xem
766,000  595,000 
-21%

BÌNH TRỤ 16.8 LÍT | P168

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 57cm

Thể tích: 16.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 560,000 vnđ

Xem
712,000  560,000 
-21%

BÌNH TRỤ 16.8 LÍT CÓ VAN | P168

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 57cm

Thể tích: 16.8 lít

Xuất xứ: Việt Nam

Giá: 605,000 vnđ

Xem
768,000  605,000