BÌNH NẮP TÍM 10 LÍT

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 35cm Rộng: 22cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 120,000 vnđ

Xem
120,000 

LẠC ĐÀ SÂM 10L

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 42cm

Thể tích: 10 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 

BÌNH NẮP TÍM 12 LÍT

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 37.5cm Rộng: 23.5cm

Thể tích: 12 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 140,000 vnđ

Xem
140,000 

ỐNG TRỤ TRƠN 10.5 LÍT | OT105

Đ/k miệng: 20cm

Cao: 54cm Rộng: 19cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 280,000 vnđ

Xem
280,000 

LẠC ĐÀ SÂM 15L

Đ/k miệng: 18cm

Cao: 18cm , 54cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 300,000 vnđ

Xem
300,000 

CHUM TRƠN 15L | CTR15

Đ/k miệng:

Cao: 41.5cm

Thể tích: 15 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 270,000 vnđ

Xem
270,000 

BÌNH NẮP TÍM 16 LÍT

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 41.5cm Rộng: 21cm

Thể tích: 16 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 180,000 vnđ

Xem
180,000 

BÌNH NẮP TÍM 20 LÍT

Đ/k miệng: 11.5cm

Cao: 40cm Rộng: 27.5cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 240,000 vnđ

Xem
240,000 

ỐNG TRỤ TRƠN 14.5 LÍT | OT145

Đ/k miệng: 21cm

Cao: 57cm Rộng: 21cm

Thể tích: 14.5 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 400,000 vnđ

Xem
400,000 

CHUM TRƠN 20L | CTR20

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 46cm Rộng: 27cm

Thể tích: 20 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 420,000 vnđ

Xem
420,000 

ỐNG TRỤ TRƠN 21 LÍT | OT21

Đ/k miệng: 24cm

Cao: 65cm Rộng: 21cm

Thể tích: 21 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 580,000 vnđ

Xem
580,000 

BÌNH NẮP TÍM CÓ DÂY 24 LÍT

Đ/k miệng: 12cm

Cao: 42cm Rộng: 30.5cm

Thể tích: 24 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 250,000 vnđ

Xem
250,000 

BÌNH NẮP TÍM CÓ DÂY 28 LÍT

Đ/k miệng: 12.5cm

Cao: 43cm Rộng: 33.5cm

Thể tích: 28 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 365,000 vnđ

Xem
365,000 

BÌNH NẮP TÍM CÓ DÂY 35 LÍT

Đ/k miệng: 13cm

Cao: 44.5cm Rộng: 37.5cm

Thể tích: 35 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 400,000 vnđ

Xem
400,000 

CHUM TRƠN 36L | CTR36

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 54cm Rộng: 36cm

Thể tích: 36 lít

Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: 800,000 vnđ

Xem
800,000